ادغام و ترکیب

خدمات ما

بهینه سازی

براساس روزنامه فایننشال تریبون چاپ ایران در نوامبر 2107، تجارت مواد غذایی ایران به اروپا در سال 2017 به 94٪ رسیده است

ما همیشه در کنار مشتریانمان با پشتیبانی مشاوره ای وتخصصی خود درهمه ملاحظات استراتژیکی و تاکتیکی، که برای دوباره وارد شدن به بازار تجارت ایران و آلمان الزامی هستند و چه در زمینه های بازاریابی و صادرات و واردات کالایشان، ایستاده ایم

درلیست پایین نمونه هایی از خدمات مشاوره ای ما را میتوانید ملاحظه فرمایید

1. مرور استراتژی های تجاری موجود

 

2. طراحی مجدد مهارت های بازاریابی و فروش

 

3. اصلاح استراتژیک شرکتهای وابسته در شعبات ایران درآلمان

 

 4.دوباره سازگاری از استراتژی های شرکت ها و فرآیندهای کسب و کار

 

5. گسترش شرکت ها و برنامه ریزی بلندمدت

مشاوره آنلاین با کارشناسان تجاری - بازرگانی
پرچم ایران و مبادلات تجاری با آلمان
پرچم آلمان در مبادلات تجاری پارس جرمن
شرکت بازرگانی پارس جرمن-ادغام و ترکیب