ورود به بازار – بازاریابی و توزیع

خدمات ما

مشتریان ارزشمند ترین دارایی یک شرکت هستند. اما آنها نیز آگاه هستند که

می توانند بین انواع پیشنهادات متفاوت بهترین را انتخاب کنند. مشتریان در مورد

موفقیت یا شکست محصول تصمیم می گیرند.

تجربه ی شرکت های چند ملیتی نشان داده است که درست است که استدلال های اساسی و خطوط تبلیغاتی در سراسر جهان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما تنظیمات محلی نیز باید انجام شود. سنت ها و آداب و رسوم کشورو مردم آن باید در نظر گرفته شود و همچنین مراحل و شرایط بازار که محصول و پروژه در آن قرار دارد. آگاهی از ویژگی های ملی، ارزش ها و الگوهای ادراک، کلید موفقیت در تجارت است.

بازاریابی و فروش در ایران و آلمان اساسا متفاوت است.

ما با شرکتهای کثیری از صنف های متفاوت، با هدف تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتریان، ایجاد کانالهای فروش مطلوب و ارائه محصول به مشتری به طورموثر، در حال کار هستیم. شبکه وسیع ما به شما برای توسعه بازار و یک استراتژی فروش شخصی برای بازارهای ایرانی و آلمان کمک فراوان خواهد کرد.

مشاوره آنلاین با کارشناسان تجاری - بازرگانی
پرچم ایران و مبادلات تجاری با آلمان
پرچم آلمان در مبادلات تجاری پارس جرمن
شرکت بازرگانی پارس جرمن-بازاریابی و توزیع

از جمله خدماتی که ما به مشتریان و ارباب رجوع های خود ارائه خواهیم داد، عبارتند از: